ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರಿಂದ ಇದೇ ಮೇ 31 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ವೇದ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿಯ" DVD ಗಳು ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. DVD ಬೇಕೆನ್ನುವವರು 9663572406 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ..
ನಿರಂತರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ಇರುವ "ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ" ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Tuesday, June 2, 2015

Harvard neuroscientist: Meditation not only reduces stress, here’s how it changes your brain
Sara Lazar, a neuroscientist at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, was one of the first scientists to take the anecdotal claims about the benefits of meditation and mindfulness and test them in brain scans. What she found surprised her — that meditating can literally change your brain
She explains:
Q: Why did you start looking at meditation and mindfulness and the brain?
Lazar: A friend and I were training for the Boston marathon. I had some running injuries, so I saw a physical therapist who told me to stop running and just stretch. So I started practicing yoga as a form of physical therapy. I started realizing that it was very powerful, that it had some real benefits, so I just got interested in how it worked.
The yoga teacher made all sorts of claims, that yoga would increase your compassion and open your heart. And I’d think, ‘Yeah, yeah, yeah, I’m here to stretch.’ But I started noticing that I was calmer. I was better able to handle more difficult situations. I was more compassionate and open hearted, and able to see things from others’ points of view.
I thought, maybe it was just the placebo response. But then I did a literature search of the science, and saw evidence that meditation had been associated with decreased stress, decreased depression, anxiety, pain and insomnia, and an increased quality of life.
At that point, I was doing my PhD in molecular biology. So I just switched and started doing this research as a post-doc.
Q: How did you do the research?
Lazar: The first study looked at long term meditators vs a control group. We found long-term meditators have an increased amount of gray matter in the insula and sensory regions, the auditory and sensory cortex. Which makes sense. When you’re mindful, you’re paying attention to your breathing, to sounds, to the present moment experience, and shutting cognition down. It stands to reason your senses would be enhanced.
We also found they had more gray matter in the frontal cortex, which is associated with working memory and executive decision making.
It’s well-documented that our cortex shrinks as we get older – it’s harder to figure things out and remember things. But in this one region of the prefrontal cortex, 50-year-old meditators had the same amount of gray matter as 25-year-olds.
So the first question was, well, maybe the people with more gray matter in the study had more gray matter before they started meditating. So we did asecond study.
We took people who’d never meditated before, and put one group through an eight-week mindfulness- based stress reduction program.
Q: What did you find?
Lazar: We found differences in brain volume after eight weeks in five different regions in the brains of the two groups. In the group that learned meditation, we found thickening in four regions:
1. The primary difference, we found in the posterior cingulate, which is involved in mind wandering, and self relevance.
2. The left hippocampus, which assists in learning, cognition, memory and emotional regulation.
3. The temporo parietal junction, or TPJ, which is associated with perspective taking, empathy and compassion.
4. An area of the brain stem called the Pons, where a lot of regulatory neurotransmitters are produced.
The amygdala, the fight or flight part of the brain which is important for anxiety, fear and stress in general. That area got smaller in the group that went through the mindfulness-based stress reduction program.
The change in the amygdala was also correlated to a reduction in stress levels.
Q: So how long does someone have to meditate before they begin to see changes in their brain?
Lazar: Our data shows changes in the brain after just eight weeks.
In a mindfulness-based stress reduction program, our subjects took a weekly class. They were given a recording and told to practice 40 minutes a day at home. And that’s it.
Q: So, 40 minutes a day?
Lazar: Well, it was highly variable in the study. Some people practiced 40 minutes pretty much every day. Some people practiced less. Some only a couple times a week.
In my study, the average was 27 minutes a day. Or about a half hour a day.
There isn’t good data yet about how much someone needs to practice in order to benefit.
Meditation teachers will tell you, though there’s absolutely no scientific basis to this, but anecdotal comments from students suggest that 10 minutes a day could have some subjective benefit. We need to test it out.
We’re just starting a study that will hopefully allow us to assess what the functional significance of these changes are. Studies by other scientists have shown that meditation can help enhance attention and emotion regulation skills. But most were not neuroimaging studies. So now we’re hoping to bring that behavioral and neuroimaging science together.
Q: Given what we know from the science, what would you encourage readers to do?
Lazar: Mindfulness is just like exercise. It’s a form of mental exercise, really. And just as exercise increases health, helps us handle stress better and promotes longevity, meditation purports to confer some of those same benefits.
But, just like exercise, it can’t cure everything. So the idea is, it’s useful as an adjunct therapy. It’s not a standalone. It’s been tried with many, many other disorders, and the results vary tremendously – it impacts some symptoms, but not all. The results are sometimes modest. And it doesn’t work for everybody.
It’s still early days for trying to figure out what it can or can’t do.
Q: So, knowing the limitations, what would you suggest?
Lazar: It does seem to be beneficial for most people. The most important thing, if you’re going to try it, is to find a good teacher. Because it’s simple, but it’s also complex. You have to understand what’s going on in your mind. A good teacher is priceless
Q: Do you meditate? And do you have a teacher?
Lazar: Yes and yes.
Q: What difference has it made in your life?
Lazar: I’ve been doing this for 20 years now, so it’s had a very profound influence on my life. It’s very grounding. It’s reduced stress. It helps me think more clearly. It’s great for interpersonal interactions. I have more empathy and compassion for people.
Q: What’s your own practice?
Lazar: Highly variable. Some days 40 minutes. Some days five minutes. Some days, not at all. It’s a lot like exercise. Exercising three times a week is great. But if all you can do is just a little bit every day, that’s a good thing, too. I’m sure if I practiced more, I’d benefit more. I have no idea if I’m getting brain changes or not. It’s just that this is what works for me right now.

Monday, June 1, 2015

ವೇದಚಿಂತನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ 70-80 ಜನರನ್ನು. ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರೂ ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರರ ಒಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ.  ದಿನಾಂಕ 31.5.2015 ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ವಂದೇಮಾತರಮ್ ಹೋಟೆಲಿನ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ   ಸುಧಾಕರ ಶರ್ಮರ ಆರು  ಗಂಟೆಗೂ ಮೀರಿದ "ವೇದ ವಿವರಣೆ".   ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಾಸನ ವೇದಭಾರತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಂದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ.ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಗ್ಗದ ರುಚಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಸವಿ. ಸಾಧನಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಾಬಿರಾಮ್ ಗುರೂಜಿ  ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದರ್ಶ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತಗಳೇ!!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಮೀಪ ಇರುವ "ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ ಹೋಟೆಲಿನ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ನಿಜವಾಗಿ "ವೇದಚಿಂತನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರವಾಗಿ " ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯವೂ ಅದ್ಭುತವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂದವರು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಬಯಸುವೆ. ಈಗಾಗಲೇ "ಸಾಧನಾಕೇಂದ್ರ" ಆಶ್ರಮವು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. "ಎರಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಮಾಡಿ"-ಎಂಬುದು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸಲಹೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾದಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೇದಭಾರತಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಆಡಿಯೋ -ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.   ವೇದಭಾರತಿಯು  ಮುಂದೆ  CD- DVD ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವೇದದಸತ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಆಶಾಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ. CD- DVD ಬೇಕೆನ್ನುವವರು 9663572406 ಗೆ ಒಂದು SMS ಕಳಿಸಿದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯ.


Saturday, May 30, 2015

ವೇದ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿ:

ವಿಶೇಷ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ :
 ವೇದಭಾರತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ

ವೇದ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿ:
 ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರಿಂದ

ಸ್ಥಳ: ವಂದೇಮಾತರಮ್ ಹೋಟೆಲಿನ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್, ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಮೀಪ, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ,  ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಮಯ : 31.5.2015 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ನಧ್ಯಾಹ್ನ 4.00 ರ ವರಗೆ

 ಸಂಜೆ 5.00 ಕ್ಕೆ :  ಪಂಡಿತ್ ಸುಧಾಕರಚತುರ್ವೇದಿಗಳ ಭೇಟಿ-ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು -ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್, ಸಂಯೋಜಕ, ವೇದಭಾರತೀ, ಹಾಸನ 

ಮೊಬೈಲ್:  9663572406 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

                                                   

Monday, May 18, 2015

ವಿಶ್ವ ಯೋಗದಿನ
ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ |
yogena chittasya, padena vachan malam sharirasya cha vaidyakena | योगेन चित्तस्य, पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । yogena cittasya, padena vācāṁ malaṁ śarīrasya ca vaidyakena | Through Yoga the Chitta, through grammar the language, and through medicine the physical body | yogena (योगेन, yogena) = (instr. sg.) through Yoga chittasya (चित्तस्य, cittasya) = (gen. sg.) the Chitta; Chitta is everything variable of humans: Thoughts, Emotions, physical body padena (पदेन, padena) = (instr. sg.) through Grammar vacham (वाचां, vācāṁ) = (gen. sg.) the Language malam (मलं, malaṁ) = Evil, Illnesses sharirasya (शरीरस्य, śarīrasya) = (gen. sg.) of the body, the human’s shell cha (च, ca) = and vaidyakena (वैद्यकेन, vaidyakena) = (instr. sg.) through Medicine yo'pakarot tam pravaram muninan patanjalim pranjalir anato'smi ||

ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಮ್ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ

योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर् आनतोऽस्मि ॥ yo'pākarot taṁ pravaraṁ munīnāṁ patañjaliṁ prāñjalir ānato'smi || who among all those Sages handed this over I respectfully bow to Patanjali. yah (यः, yaḥ) = (pronomen: nom. sg. m.) who apakarot (अपाकरोत्, apākarot) = (impf.) handed over tam (तं, taṁ) = this pravaram (प्रवरं, pravaraṁ) = (gen. pl.) in the group of the, among muninam (मुनीनां, munīnāṁ) = (gen. pl.) the Sages, Wise men patanjalim (पतञ्जलिं, patañjaliṁ) = (akk. sg.) Patanjali pranjalih (प्रञ्जलिः, prañjaliḥ) = worship, the hands closed to the salutation anatah (आनतः, ānataḥ) = bowed asmi (अस्मि, asmi) = (1.pers. sig.) I am abahu purushakaran shankhachakrasi dharinam | आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासि धारिणम् । ābāhu puruṣākāraṁ śaṅkhacakrāsi dhāriṇam | The upper body of human shape, carrying a mussel horn (original tone), a discus (infinity) and a sword (power of differentiation) abahu (आबाहु, ābāhu) = upper body purusha (पुरुष, puruṣa) = (m.) human being, man, soul akaram (आकारम्, ākāram) = (acc. of akara (आकर, ākara)) shape, appearance, form shhankha (श्हङ्ख, śhaṅkha) = (acc.) mussel horn. The horn symbolises the tone ँौं that is considered to be the original tone and the basis of all that is. chakra (चक्र, cakra) = (acc.) Wheel, Discus. The Chakra represents infinity asi (असि, asi) = (acc.) Sword, because sword represents the power of differentiation. Not applicable here: you are (2. pers. sg.), because of the word order dharinam (धारिणम्, dhāriṇam) = holding, carrying sahasra shirasam shvetan pranamami patanjalim || सहस्र शिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॥ sahasra śirasaṁ śvetaṁ praṇamāmi patañjalim || having 1000 bright heads, I bow to Patanjali. sahasra (सहस्र, sahasra) = 1000 shirasam (शिरसं, śirasaṁ) = (akk. sg.) Head shvetam (श्वेतं, śvetaṁ) = (akk. sg.) white, bright pranamami (प्रणमामि, praṇamāmi) = (1. pers. sg.) I bow patanjalim (पतञ्जलिम्, patañjalim) = (akk. sg.) to Patanjali, the Author of the Yoga-Sutra. This work is considered to be one of the most important philosophical basis' of Ashtanga-Vinyasa-Yoga

HEALING AMAZING MIND POWER ::: OM (AUM) CHANTING MANTRA

Yoga Sutra Chant-Srivatsa Ramaswami