ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವೇದಭಾರತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವ ಚಿಂತನ ಘೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಯಸುವ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್ ಮೊಬೈಲ್: 9663572406
.

Monday, January 2, 2012

Siribhoovalaya and Religion

No comments:

Post a Comment