ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರಿಂದ "ವೇದ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿಯು" ಇದೇ ಮೇ 31 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು-ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಮೀಪ "ವಂದೇಮಾತರಮ್ ಹೋಟೆಲಿನ" ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು 9663572406 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನಿರಂತರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ಇರುವ "ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ" ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Monday, January 2, 2012

Siribhoovalaya and Religion

No comments:

Post a Comment